Informacja o obowiązującym planie miejscowym jest informacją publiczną, ale nie jest taką informacją jego wykładnia. Dlatego organ gminy nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień o zapisach w takim planie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę dotyczącą bezczynności w udzieleniu informacji publicznej. Sąd potwierdził, że wójt gminy nie musiał udzielać wyjaśnień o zapisie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Prawo do informacji publicznej nie obejmuje wykładni planu miejscowego, gdyż jest on źródłem prawa. Sąd przypomniał, że zgodnie z ustawową definicją każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną.

Prawo do informacji