Współpraca ze stroną miejską i rządową przy ważnych dla Warszawy sprawach to główne zadania jakie stawia przed sobą nowo powstały zespół parlamentarny ds. Warszawy. Przewodnicząca zespołu Aleksandra Gajewska (KO) powiedziała PAP, że będzie chciała zająć m.in. sprawą tzw. janosikowego.

W zespole - jak podkreśliła w rozmowie z PAP Gajewska - znaleźli się przedstawiciele prawie wszystkich klubów - KO, Lewicy, PiS oraz Koalicji Polskiej-PSL. Zabrakło jedynie przedstawicieli koła Konfederacji. Na przewodniczącą zespołu wybrana została Gajewska, a wiceprzewodniczącymi zostali: Anna-Maria Żukowska (Lewica), Jarosław Krajewski (PiS) i Władysław Teofil Bartoszewski (Koalicja Polska-PSL).

Na przełomie sierpnia i września zespół ma rozpocząć merytoryczne prace, planowane są spotkania z przedstawicielami stołecznego ratusza i prezydentem Rafałem Trzaskowski. Jednym z głównych zadań, jakie zespół stawia przed sobą jest współpraca ze stroną miejską oraz rządową przy ważnych dla Warszawy sprawach.

"Mnie bardzo bliskie są kwestie klimatyczne, transportowe i środowiskowego, na pewno będą kładła na to bardzo mocny akcent" - zapowiedziała Gajewska.

PAP zapytała Gajewską, czy jej zespół będzie chciał poruszyć też sprawę tzw. janosikowego i czy widzi potrzeby zmiany w funkcjonowaniu tego rozwiązania. Odparła, że zespół na pewno poruszy tę kwestię.

"Mogę mówić w swoim imieniu, to co będę proponowała zespołowi - uważam, że janosikowe powinno być zrewidowane. Od dawna mówimy o tym, że środki są przekazywane i nie są wskazane cele, na jakie mogą być wydatkowe i to jest ogromny problem. Gdyby może budżet janosikowego był celowy, to może wtedy środki byłyby lepiej wykorzystywane na przykład na rozwój, a nie jak już to było wielokrotnie pokazywane na odnawianie lokalnego ratusza, niech to będą odnawialne budynki komunalne, a nie budynki administracji publicznej" - powiedziała Gajewska.

Zgodnie z informacją ze stołecznego ratusza, w 2020 r. Warszawa przekażę w ramach janosikowego ponad 1,2 mld zł, o 158 mln zł więcej niż w 2019 r.

Gajewska zapowiedziała też, że jeżeli pojawi się stosowany projekt ustawy, to zespół też na pewno zajmie się kwestią pomysłu podziału Mazowsza. "Ale dopóki nie ma żadnego dokumentu, do którego można byłoby się odnieść, to jesteśmy w sferze domniemywań. Będziemy wzywali do wyjaśnień i prosili o szczegółowe informacje, czy trwają w tej kwestii jakieś prace" - dodała Gajewska.

Wśród innych tematów, którymi ma się zająć zespół Gajewska wymieniała m.in. sprawy związane z gospodarką odpadami, przyszłość Lotniska Chopina w Warszawie i lotniska w Modlinie. Podkreśliła, że zespół przy wypracowywaniu różnych rekomendacji będzie współpracował z samorządem, stroną społeczną i ekspertami.