W wyniku decyzji o restrukturyzacji PBS w Sanoku ucierpiały 34 samorządy z woj. podkarpackiego. Ich straty objęły 43 proc. środków zgromadzonych na rachunku PBS; jest to kwota ok. 70 mln zł. Według szacunków ministerstwa finansów, samorządy traciły średnio 2-3 proc. planowanych dochodów w 2020 roku.

W marcu Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wystosowała do ministerstwa finansów dezyderat o podjęcie działań „w ramach obowiązujących przepisów prawnych mających na celu ograniczenie strat finansowych” poszkodowanym na skutek restrukturyzacji banku samorządów.

Przedstawiając odpowiedź na ten dezyderat wiceminister Skuza podkreślił, że udało się wygospodarować pieniądze m.in. z rezerwy subwencji ogólnej. „Przekazaliśmy je do powiatów i gmin, które posiadały środki w banku poddanym restrukturyzacji, to kwota niemal 70 mln zł. Wszystkie te jednostki otrzymały środki jako subwencje na zadania własne” – dodał.

Wiceminister zwrócił uwagę, że nie ma możliwości prawnej, aby „wprost zadośćuczynić samorządom, wprost oddać środki z tytułu restrukturyzacji banku”. Skuza przypomniał, że konta samorządów nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. „Niemniej jednak inną metodą, za zgodą Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu udało się zadośćuczynić na kwotę 100 proc. strat, jakie poniosły samorządy” – powiedział Skuza.

Wiceprzewodniczący komisji STR Jacek Protas (KO) podziękował ministerstwu za rozwiązanie tego problemu. „Okazuje się, że jeżeli się chce podejść uczciwie do samorządów i chce im się pomóc to sposoby się znajdą” – dodał. Zaapelował też, aby rząd przygotował rozwiązania systemowe, bo w ocenie posła, takie sytuacje, jak w przypadku sanockiego banku, mogą się powtórzyć.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w styczniu br. rozpoczął przymusową restrukturyzację PBS w Sanoku. Powodem decyzji BFG była zła sytuacja finansowa banku.

Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku odbywa się z użyciem banku pomostowego – Banku Nowego BFG S.A.