"Chcemy pomóc samorządom pokonywać bariery finansowe, by mogli finansować potrzeby lokalnych społeczności" - wskazał Borys.

Ma to nastąpić, dzięki programowi dla miast średnich, do którego, jak wskazał, zgłoszono ponad 200 różnych potrzeb inwestycyjnych wnioskowanych przez ponad 150 samorządów.

Jak powiedział szef PFR, w 2016 r. inwestycje samorządów spadły o ponad 25 proc. "W 2017 r. poprawiły się. Chcemy, by rok 2018 był rokiem przyspieszonych inwestycji samorządowych" - powiedział.