W czwartek w Zielonej Górze wręczono umowy przedstawicielom instytucji, które zostały zakwalifikowane do realizacji koordynowanego przez Urząd Marszałkowski projektu pn. "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego".

Łączna wartość zaplanowanych w tym obszarze przedsięwzięć to ok. 172 mln zł - poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

"Niesłychanie ważna jest infrastruktura i inwestycje w poprawę warunków życia, ale nie ma nic ważniejszego niż kapitał ludzki. Szkolnictwo zawodowe było naszym deficytem, a nie potencjałem. To się zmieni" – powiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Dofinansowanie trafi do 11 lubuskich powiatów, siedmiu gmin, a także szkół rolniczych i leśnych, niepublicznych oraz instytucji działających na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Marszałek wyjaśniła, że głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

"Partnerstwa są najlepiej premiowane, ale zarazem bardzo trudne. W tym projekcie brały udział 23 podmioty i wystarczyło, aby jednemu coś się nie udało i wtedy pomysł upada. W sumie do wnioskodawców trafią 172 mln zł. Jestem przekonana, że to są najlepiej wydane pieniądze. Myślę też o kolejnych projektach, bo w ramach EFS wciąż mamy jeszcze na tego typu działania dużo środków finansowych" – dodała marszałek.

W ramach projektu realizowane będą trzy typy działań wspierających kształcenie zawodowe – związane z podnoszeniem jakości kształcenia i współpracą z placówek oświatowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tworzeniem ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz rozwojem doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele szkół prowadzących ponadgimnazjalne kształcenie zawodowe w woj. lubuskim. Ze wsparcia skorzystają nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych, co ma sprawić, że szkoły zyskają wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Z szerokiej gamy kursów i szkoleń będą mogli korzystać sami uczniowie. Zajęcia te będą wykraczały poza program nauczania. Urząd Marszałkowski szacuje, że co najmniej 5 tys. uczniów zostanie skierowana do pracodawców i przedsiębiorców na odpłatne praktyki i staże.

Projekt przewiduje także modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy tak, aby uczniowie mieli szansę korzystać w szkołach ze sprzętów nowej generacji, kształcić się pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry oraz zdawać egzaminy zawodowe, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w placówkach, w których się kształcą.

Ponadto przewidziane jest tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery oraz wiele innych działań w sferze edukacji zawodowej.