Prof. Jarosław Dastych podczas CEBioForum 2022 w rozmowie z DGP przybliżył profil kierowanej przez siebie spółki.

- Proteon Pharmaceuticals to firma, która rozwinęła platformę technologiczną pozwalająca stworzyć produkty w oparciu o naturalnie występujące w przyrodzie bakteriofagi – mówił. - Nasze trzy pierwsze produkty są w kilku krajach na trzech kontynentach zarejestrowane jako dodatek paszowy. Pierwsze da są dla sektora hodowli drobiu, kolejny dla akwakultury. W naszych laboratoriach na różnych etapach rozwoju jest w tym momencie pięć kolejnych produktów. Proteon Pharmaceuticals ma potężnych partnerów korporacyjnych, z którymi z jednej strony wprowadzamy produkty na rynek, a z drugiej strony rozwijamy nowe produkty. To są takie koncerny jak IFF i Nutreco.

Reklama

Dlaczego bakteriofagi są lepsze niż antybiotyki?

- Po pierwsze, antybiotyki z powodu antybiotykoodporności przestają być dobrym rozwiązaniem w sposób naturalny. Po drugie, antybiotyki obniżają jakoś produkowanej żywności, zostając w mięsie, w jajach – tłumaczył profesor. Chociaż są to cudowne lekarstwa ratujące ludziom życie, chcemy wycofać je w jak największym stopniu z łańcucha żywieniowego.

Prelegent opowiedział też o zaletach rozwiązania, nad którym pracuje.

- Bakteriofagi są jedynym sprawdzonym, poważnym konkurentem antybiotyków jeśli chodzi o kontrolę patogennych bakterii. One nie są prostym zastępstwem antybiotyków; mają szereg innych, korzystnych cech. Używa się ich w hodowli zwierząt, żeby uzyskać lepsze wyniki produkcyjne, żeby uzyskać lepszą żywność, żeby utrzymać lepszy dobrostan zwierząt, a przy okazji zmniejsza szkodliwy wpływ hodowli na środowisko - wyliczał.