Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzające zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, które dotyczą Zielonego Ładu, m.in. znoszące obowiązek ugorowania 4 proc. gruntów ornych, wejdzie w życie 25 maja tego roku - poinformowało w piątek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowe regulacje Zielonego Ładu upraszczają zasady dla rolników

"Nowe regulacje upraszczają te elementy Zielonego Ładu, które wpływały na produkcyjne decyzje rolników lub wymuszały ograniczenia w produkcji rolnej. Nowe prawo wymaga jeszcze dostosowania do przepisów krajowych" - poinformował resort w komunikacie.

Zmiana regulacji dotyczących ugorowania i zmianowania upraw

Resort przypomniał, że obowiązek ugorowania 4 proc. gruntów ornych (tzw. GAEC 8), zostanie zastąpiony ekoschematem, za który rolnicy otrzymają pieniądze.

Z kolei w przypadku normy dotyczącej zmianowania (tzw. GAEC 7), kraj może zdecydować o wyborze dywersyfikacji upraw jako alternatywy do zmianowania.

Jak tłumaczy resort, od tego roku rolnicy mają wybór – mogą stosować dywersyfikację upraw (tj. różne uprawy), albo zmianowanie (tj. określone następstwo upraw roślin). W przypadku wyboru dywersyfikacji upraw dla gospodarstw o powierzchni od 10 do 30 ha gruntów ornych – wystarczy posiadać dwie uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc. Dla gospodarstw powyżej 30 ha gruntów ornych – wystarczy posiadać trzy uprawy, z tym, że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc., a dwie uprawy główne nie więcej niż 95 proc.

Większa elastyczność w utrzymaniu okrywy glebowej i zwolnienia dla małych gospodarstw

Ministerstwo przekazało, że w przypadku normy dotyczącej obowiązku utrzymania okrywy glebowej (tzw. GAEC 6) - państwo członkowskie będzie miało swobodę w decydowaniu, w jakim okresie roku ustanowić ten obowiązek. Według resortu, ułatwi to rolnikom wykonywanie określonych zabiegów agrotechnicznych w dogodnym czasie.

Ponadto gospodarstwa do 10 ha nie będą podlegały sankcjom związanym z realizacją norm środowiskowych - tzw. warunkowości. W praktyce oznacza to zwolnienie gospodarstw do 10 ha użytków rolnych także z tych wymogów.

Nowy ekoschemat: płatności za wyłączenie gruntów z produkcji

Wprowadzony zostanie ponadto nowy ekoschemat Grunty wyłączone z produkcji. Rolnicy realizujący go będą otrzymywali płatność za wyłączenie z produkcji gruntów ornych do powierzchni nie większej niż 4 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wynosi ok. 126,52 euro/ha, tj. ok. 563 zł/ha.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ malk/