Stawki płatności dobrostanowych za 2023 r. są wyższe od zakładanych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa w piątek. Wyjaśniło, że wynika to z korzystnego kursu euro.

Nowe stawki płatności w ekoschemacie 'Dobrostan zwierząt'

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w Dzienniku Ustaw dziś, 26 kwietnia 2024 r., ukazało się rozporządzenie dotyczące stawek płatności w ekoschemacie „Dobrostan zwierząt” za 2023 rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi do niezwłocznego naliczania i wypłaty tych płatności.

Podstawa naliczenia płatności i korzystny kurs wymiany euro

Resort wyjaśnił, że do wyliczenia stawek w ogłoszonym rozporządzeniu przyjęto opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt”. Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 euro.

Wskazał, że zgodnie z treścią rozporządzenia stawki płatności dobrostanowych za 2023 r. są wyższe od zakładanych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, co wynika z korzystnego kursu euro. Wyjaśniono, że tym samym rolnicy otrzymają wyższą od wcześniej zakładanej kwotę płatności dobrostanowej.

Ogłoszenie budżetu na płatności dobrostanowe i przykładowe kwoty

W komunikacie poinformowano, że budżet na płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” za 2023 r. wynosi ponad 199 mln euro, tj. 923 mln zł.

Resort podał kwoty otrzymane za dobrostan, dla przykładowych gatunków zwierząt: Dobrostan owiec 160,68 zł, kur niosek 14,72 zł, kurcząt brojlerów 0,21 zł, indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa 3,12 zł, koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach 449,98 zł, koni utrzymywanych w systemie otwartym 203,72 zł, kóz 155,18 z

Podstawy prawne płatności w ramach schematu 'Dobrostan zwierząt'

Ministerstwo przypomniało, że podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt za 2023 r. (Dz. U. poz. 645). (PAP)

bk/ drag/