Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim i kodeksu cywilnego. Mają one na nowo otworzyć rolnikom dostęp do kredytów i leasingu maszyn rolniczych.

Chodzi o uchylenie art. 2 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1028 ze zm.). Sprawiłoby to, że rolnicy przestaną być chronieni na tych samych zasadach co konsumenci, co spowodowało radykalny wzrost kredytów oraz wycofywanie ofert leasingu maszyn rolniczych. Dodatkowo jest planowana zmiana art. 385 par. 2 k.c., polegająca na wyłączeniu spod tej regulacji umów zwieranych przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, na podstawie których otrzymują one wsparcie pochodzące ze środków publicznych.

Swój projekt ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych przygotowali posłowie PSL-Trzeciej Drogi. Pierwsze czytanie zaplanowano na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu.©℗