Rząd nie ogłosił stanu klęski żywiołowej. Zamiast tego minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował, że do końca tygodnia Rada Ministrów podejmie uchwałę o przekazaniu 488 mln zł na pomoc rolnikom dotkniętym suszą.
Według ministra ogłoszenie stanu klęski żywiołowej nie spowodowałoby, że na rolników „spadnie deszcz pieniędzy”, a skoro skutki suszy nie są odczuwalne dla konsumentów (nie występują utrudnienia w dostawach żywności do sklepów), to nie ma uzasadnienia dla ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.
Według zapowiedzi ministra rolnictwa 450 mln zł ma trafić bezpośrednio dla rolników dotkniętych suszą, 17 mln zł ma być przeznaczone na zakup nasion, a 22 mln zł na pokrycie strat producentów czarnej porzeczki. Będzie to wsparcie udzielane w formie pomocy de minimis przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa o wartości 600 zł na hektar.