Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy zwiększający emerytury rolnicze przez powiązanie emerytury podstawowej z KRUS z najniższą emeryturą z ZUS - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Projekt, przygotowany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zakłada zmianę sposobu waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS.

Jak wyjaśniono na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa, obecnie wysokość emerytury z KRUS jest ustalana w oparciu o tzw. emeryturę podstawową. Dziś kwoty emerytur z KRUS i ZUS są różne. Po marcowej waloryzacji w 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a minimalna emerytura z ZUS – 1338,44 zł brutto. Oznacza to różnicę 253,86 zł.

Dzięki nowemu rozwiązaniu zmieni się sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS.

W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS miałaby wzrosnąć do 1588,44 zł. Dzięki temu emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

Przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

Ponadto możliwe będzie uzyskiwanie dodatku do emerytur rolniczych. Zapewniał to będzie mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu: prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej; prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.

Wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS z budżetu państwa to koszt ponad 2 mld zł - wskazano w komunikacie KPRM.

Nowe przepisy mają wejść w życie zasadniczo po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska