Do 30 listopada br. został wydłużony termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - poinformował resort rolnictwa.

Przepisy zmieniające warunki udzielania tej pomocy weszły już w życie.

Na mocy znowelizowanych przepisów, wprowadzona została także możliwość uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia rolnika o dokonaniu takiej sprzedaży.

Zwiększone zostały również, z 450 mln zł do 600 mln zł, środki na realizację tej pomocy.

Ministerstwo przypomina, że producenci rolni, którzy złożyli już wnioski o pomoc do biur powiatowych ARiMR, zobowiązani są dołączyć kopie dokumentów potwierdzających sprzedaż do 30 listopada br. W przeciwnym razie, wnioski te będą odrzucone, a pomoc nie zostanie przyznana.

Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, szkodę suszową za pośrednictwem aplikacji "zgłoś szkodę rolniczą" w tym roku zgłosiło ok. 250 tys. osób, natomiast o pomoc suszową dla rodzin wnioski złożyło do 23 listopada ok. 177,5 tys. rolników.

Wysokość pomocy jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia wynosi: 10 tys. w przypadku, gdy straty przekraczają 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub 5 tys., gdy straty spowodowane klęską są mniejsze niż 30 proc.

Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na skrzynkę e-mail, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne - informuje Agencja na swojej stronie internetowej.

Zaznaczono, że aplikacja generuje: kalkulację z oszacowania szkód, w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym albo protokół oszacowania szkód, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. Przy czym jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.

Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o pomoc i dokumenty dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2. (PAP)

awy/ je/