Ministerstwo rolnictwa opublikowało projekty rozporządzeń ws. płatności obszarowych dla rolników za 2022 r. MRiRW zakłada, że jednolita płatność obszarowa wyniesie 518,01 zł za hektar.

Zgodnie z ustawą o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem finansów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności związanych do powierzchni upraw, mając na względzie pułapy wsparcia ustalone w odpowiednich przepisach. Ustawa przewiduje, że decyzje w sprawach o przyznanie płatności bezpośrednich są wydawane od dnia określenia stawek tych płatności. Ministerstwo zakłada, że rozporządzenia wejdą w życie 17 października. Proponowany termin wejścia w życie pozwoli jak najszybciej rozpocząć proces naliczania i wypłaty płatności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - podkreślono w uzasadnieniach projektów.

Ile wyniosą stawki?

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2022 r. ma wynieść 518,01 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności, stawka płatności dodatkowej - 196,14 zł na hektar, stawka płatności dla młodego rolnika - 360,91 zł na hektar.

Zgodnie z propozycjami, stawka uzupełniającej płatności podstawowej wyniesie 41,10 zł na hektar. Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu wyniesie 3,38 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia i 2,44 zł na kilogram tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

Stawka płatności związanych do powierzchni upraw wyniesie dla roślin strączkowych na ziarno – 673,50 zł na hektar, dla roślin pastewnych – 515,26 zł na hektar, ziemniaków skrobiowych – 1761,46 zł na hektar, buraków cukrowych – 1806,58 zł na hektar, pomidorów – 3601,68 zł na hektar, chmielu – 2257,46 zł na hektar, truskawek – 1575,39 zł na hektar, lnu – 748,91 zł na hektar, konopi włóknistych – 274,82 zł na hektar. Stawka płatności za zazielenienie wyniesie 347,66 zł na hektar.

W przypadku zwierząt stawka płatności wyniesie 363,16 zł za sztukę bydła, 467,35 zł za sztukę samicy bydła, 121,47 zł za sztukę samicy owcy i 51,05 zł za sztukę samicy kozy domowej.(PAP)

wkr/ skr/