Zadaniem Pani Premier dotychczasowe propozycje KE są niezadowalające.

Rząd chce przeznaczyć do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na dopłaty i wsparcie dla polskich firm, które ucierpiały na rosyjskim embargu, zapowiedziała premier Ewa Kopacz podczas sejmowego expose.

"Trudna sytuacja geopolityczna związana z konfliktem na Wschodzie uderza w polskich przedsiębiorców. Rosyjskie embargo nałożone na polskie produkty zagraża stabilności naszych firm i zatrudnionym w nich pracownikom. Dlatego przygotowujemy specjalną ustawę antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników, bądź otrzymają refundację składek na ZUS. Zapiszemy w projektowanej ustawie możliwość skorzystania w ramach tej pomocy do kwoty 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" - powiedziała Kopacz w Sejmie.

"Rosyjskie embargo na polską żywność dotknęło wielu producentów rolnych. Mamy prawo oczekiwać od Unii Europejskiej, że jej pomoc dla polskiej wsi w tym zakresie będzie adekwatna do strat, jakie ponosimy. Chcę jasno i dobitnie stwierdzić: dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej nas nie zadowalają, oczekujemy, że unijny komisarz ds. rolnictwa wyjdzie naprzeciw polskim oczekiwaniom" - stwierdziła także premier.

Komisja Europejska (KE) zawiesiła we wrześniu specjalne wsparcie dla producentów szybko psujących się warzyw i owoców o wartości 125 mln euro, które ogłosiła w sierpniu w reakcji na wprowadzenie embarga na część unijnych produktów rolnych przez Rosję. KE zapowiedziała przedstawienie nowego programu wsparcia w najbliższych dniach.

Polska wyeksportowała do Rosji w 2013 roku ponad 800 tys. ton produktów z sektora warzyw i owoców objętych embargiem (m.in. jabłka, gruszki, morele, kapusta, kalafiory) o łącznej wartości blisko 336 mln euro. Przy czym jabłka wyeksportowane z Polski do Rosji w 2013 r. w masie 700 tys. ton stanowiły ok. 20% rocznych zbiorów tych owoców w Polsce. Stanowi to ok. 75% wartości wszystkich owoców eksportowanych do Rosji i ok. 20% wartości całego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji.