Codziennie śledzę prognozę pogody w Polsce. Gdy w maju słyszę o przymrozkach, zamykam oczy i wyobrażam sobie wynik: strata... 10 mln zł – wyjawia Andrzej Cyganik, nowy prezes Concordii Ubezpieczenia.
Jego obawy są uzasadnione – klientami Concordii są głównie rolnicy. Każda anomalia pogodowa może zagrozić ich plonom. W tym roku po gradobiciu na Kujawach firma musiała wypłacić tylko jednemu rolnikowi 600 tys. zł odszkodowania. Inny klient, za zniszczony w wyniku uderzenia pioruna kombajn, dostał 660 tys. zł.

420 mln zł składka przypisana brutto za 2012 r.

– Działamy w takiej branży, w której wynik finansowy jest ściśle powiązany z warunkami za oknem. Raz jest milion na plusie, po kolejnym kwartale 7 mln na minusie, a po następnym znów 15 na plusie. Teraz akurat mamy dobre wyniki, więc możemy się pochwalić – tłumaczy Cyganik. W sumie po pierwszym półroczu 2013 r. firma osiągnęła blisko 20,5 mln zł zysku.
Wierzy w agentów
Cyganik przez sześć ostatnich lat zasiadał w zarządzie Concordii i odpowiadał kolejno za: kontroling, finanse, kadry i płace, administrację, zarządzanie kapitałami, obsługę i informatykę. Teraz będzie też nadzorował sprzedaż i zarządzanie ryzykiem. – Nadal chcemy być silni w ubezpieczeniach sektora rolniczego, mamy sieć wyspecjalizowanych agentów, którzy zadbają, aby nasz portfel klientów stale się powiększał – zaznacza.
Nowy prezes jest tradycjonalistą. Wierzy w agentów, w ich umiejętności dotarcia do klienta i przekonania go do zakupu polisy. – O dziwo to się sprawdza, rolnicy nie tylko ubezpieczają majątek i plony, coraz chętniej kupują polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków i ochronę prawną – zapewnia. – Musimy tylko jeszcze popracować nad przekonaniem ich do konieczności ubezpieczania swojego życia – wskazuje.

181,3 mln zł składka przypisana brutto w pierwszej połowie tego roku

Nie oznacza to jednak, że nie wierzy w nowe technologie, przeciwnie – chce wprowadzić do firmy wszelkie możliwe nowinki technologiczne. Zamierza wyposażyć agentów w sprzęt informatyczny, tak aby już wkrótce wszystkie polisy były oferowane elektronicznie, a nie na papierze.
– Direct w Polsce się nie przyjął, obecnie zaledwie 1–2 proc. ogólnej sprzedaży odbywa się przy wykorzystaniu tego kanału, choć na Zachodzie jest to kilkanaście procent, a w Wielkiej Brytanii nawet kilkadziesiąt procent – wylicza prezes. – Nie oznacza to jednak, że pośrednik ubezpieczeniowy ma pracować jak przed laty. W mojej ocenie powinien być wyposażony we wszelkie nowinki technologiczne – dodaje.
Nie wie, co to nuda
Cyganik ukończył handel międzynarodowy na Wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Odbył też studia podyplomowe w Europaeische Wirtschaftshochschule w Berlinie oraz zaliczył roczny kurs Advanced Management Program w IESE Business School (University of Navarra). Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Grupie Alba w Berlinie. Przez kolejne dwa lata związany był z firmą Alba Polska, gdzie zajmował się kontrolingiem. W latach 1999–2001 pracował w Grupie Generali w Polsce, kierując projektem centralnej organizacji sprzedaży. Następnie od 2001 do 2003 r. pełnił funkcję kontrolera finansowego w firmie Aral Polska.
– Rzeczowy, konkretny, świetnie radzący sobie z ludźmi – wspominają go byli współpracownicy. Sam Cyganik zapewnia, że wśród pracowników najbardziej ceni zaangażowanie i uczciwość. Wierzy w sukces, o ile w zespole ma właściwych ludzi, których cechuje konsekwencja w działaniu.

2,95 mln zł wynik finansowy po pierwszym półroczu 2013 r. w Concordia Capital

Przyznaje jednak, że nie jest wszechwiedzący – lubi wzorować się na starszych, mądrzejszych i bardziej doświadczonych. Do poduszki czyta książki o zarządzaniu i prowadzeniu biznesu. Duże wrażenie wywarła na nim książka „Psychologia szefa” autorstwa Wojciecha Hamana i Jerzego Guta oraz „Winning znaczy zwyciężać” Jacka Welcha.
– Nuda? Nie wiem, co to nuda, a przynajmniej nie pamiętam, abym kiedykolwiek się nudził – zaznacza. Teraz absorbuje go nowy sposób oceny strat spowodowanych wichurami, gradobiciami i innymi żywiołami. W październiku Concordia będzie testowała nowy sprzęt – helikopter z wmontowanym specjalistycznym aparatem do pomiaru i fotografowania pól.
Wolny czas spędza z rodziną, uwielbia krótsze i dłuższe wyprawy turystyczne.

17,51 mln zł wynik finansowy po pierwszym półroczu 2013 r. w Concordia Polska