Niezmiennie najlepiej wygląda sytuacja przedsiębiorców, chociaż wzrost ich dochodów był najmniejszy (59 proc.). W 2004 roku najniższe dochody odnotowywały gospodarstwa rolników, jednak ich sytuacja zdecydowanie się poprawiła. W analizowanym okresie dochody rolników wzrosły aż o 107 proc. i ich poziom zbliżył się do wartości dochodów osiąganych przez gospodarstwa przedsiębiorców.

Przeciętny dochód rozporządzalny gospodarstw pracowników w latach 2004-2012 wzrósł o 69 proc. Na koniec tego okresu był sporo niższy, niż w pozostałych grupach gospodarstw domowych.

Najwyższymi dochodami dysponowały gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem dochodu jest praca na własny rachunek, (głównie właściciele firm i przedstawiciele wolnych zawodów). W 2011 roku miesięczny dochód rozporządzalny tej grupy po raz pierwszy przekroczył 5 tys. zł.

Podobne tempo wzrostu dochodów utrzymuje się wśród gospodarstw, w których głowa rodziny pracuje na etacie, jednak ich dochody wciąż są sporo niższe od pozostałych. W 2012 roku osiągnęły wartość prawie 4,3 tys. zł.

W 2004 roku dochody gospodarstw domowych rolników nie przekraczały 2,3 tys. zł miesięcznie. Natomiast trzy lata później rodziny rolników dysponowały już kwotą niemal 3,7 tys. zł.

W 2012 roku dochody rolników były już niewiele niższe (o 310 zł), niż dochody osób pracujących na własny rachunek. Jednak wyraźnie widać, że poziom dochodów w rodzinach rolników różni się w poszczególnych latach. Jest tak, ponieważ dochody te są ściśle zależne od zjawisk atmosferycznych (susza, powódź) oraz dostępności rynków zbytu.

Agnieszka Antoń, Sedlak & Sedlak