Komisja Europejska postanowiła we wtorek zezwolić państwom UE na przedłużenie o miesiąc terminu składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie i niektóre płatności w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Powodem tego działania jest wybuch epidemii koronawirusa.

Jak podała KE nowy termin to 15 czerwca, zamiast 15 maja. Ostateczną decyzję, czy skorzystać z możliwości przedłużenia terminu na składanie wniosków podejmują jednak państwa członkowskie.

Działanie jest odpowiedzią na wniosek władz włoskich borykających się z bezprecedensowym kryzysem związanym z wybuchem epidemii Covid-19. Część rolników zwłaszcza w północnych regionach tego kraju znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji

KE podkreśliła, że przygotowuje obecnie kroki prawne, których podjęcie będzie potrzebne, aby umożliwić odstępstwo od obecnych przepisów. Nowy termin składania ma zapewnić rolnikom większą elastyczność w wypełnianiu wniosków.

Każdego roku europejscy rolnicy składają wnioski o wsparcie dochodu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Następnie organy krajowe rozpatrują je i przeprowadzają niezbędne kontrole. Płatności w ramach WPR są następnie rozdzielane na poziomie krajowym lub regionalnym, a potem są one zwracane przez Komisję Europejską z budżetu UE.