Opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. stawek dopłat za rok 2019 do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłata do zbóż będzie wynosila 68,59 zł do ha.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019 jest niższa niż w poprzednim roku i wynosi w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych 68,59 zł/ha; w przypadku roślin strączkowych 109,74 zł/ha; a ziemniaków 342,95 zł/ ha.

Na dopłaty za 2019 rok zaplanowano w budżecie 75 mln zł.

Stawki dopłat do poszczególnych grup roślin wynikają z puli środków zaplanowanych na ten cel i całkowitej wnioskowanej powierzchni gruntów ornych.

Rolnicy złożyli wnioski o przyznanie dopłat do obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany - w przypadku zbóż na ok. 869 tys. ha gruntów ornych; w przypadku ziemniaka - na ponad 35 tys. ha.

W sumie złożono w 2019 r. 69 942 wniosków o przyznanie dopłaty, tj. o ponad 3 tys, więcej niż w 2018 r. Realizacją dopłat zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Projekt rozporządzenia został skierowany do podpisu Prezesa Rady Ministrów. Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - napisano w projekcie.