Reklama

Wsparciem zostaną objęci producenci, u których szkody powstały na co najmniej 30% upraw i którzy złożyli do ARMiR wnioski w tej sprawie. Przekazanie środków ma nastąpić do 31 marca 2020 roku.

Projekt uchwały w tej sprawie powstał w oparciu o przepisy ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 r. (tzw. ustawy okołobudżetowej), która weszła w życie 21 lutego br. Zakładała ona "zwiększenie o 253 098 tys. zł wydatków na realizację przedmiotowej pomocy".