Do prac rządowych trafił projekt nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich, w którym resort rolnictwa proponuje przedłużenie na ten rok składania oświadczeń dla gospodarstw do 10 ha zamiast wypełniania elektronicznego wniosku.

"Celem projektowanych zmian jest przedłużenie na 2019 r. rozwiązań zastosowanych w 2018 r. polegających na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) złożenie - zamiast wniosku o przyznanie tych płatności - oświadczenia, w którym potwierdza brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Według autorów tej noweli, w ubiegłym roku takie rozwiązanie uprościło procedurę wnioskowania o dopłaty. Polska, podobnie jest inne unijne kraje, ma obowiązek wdrażania tzw. bezprzestrzennego wniosku. W wyniku derogacji Polska takie wnioski musi wdrożyć do 2020 r. W 2018 r. co najmniej 25 proc. wniosków musiało być złożone w formie elektronicznej, a w 2019 r. ma to być 75 proc.

Reklama

Podobnie jak w 2018 r. złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności co w poprzednim roku. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia od 15 lutego do 14 marca na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z możliwości złożenia oświadczenia będą mogli skorzystać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły zmiany w stosunku do wniosku wypełnionego w 2018 r.

W ubiegłym roku z oświadczenia zamiast wniosków złożyło 400 tys. rolników, szacuje się, że w tym roku skorzysta podobna ilość, co stanowi 30 proc. wszystkich beneficjentów dopłat bezpośrednich. Potencjalna liczba uprawnionych jest ok. 750 tys. osób. Oświadczenia są następnie przenoszone przez pracowników Agencji do systemu informatycznego, co jest uznawane przez KE jako złożenie wniosku elektronicznego.

W ubiegłym roku e-wnioski złożyło 900 tys. rolników. A powierzchnia gruntów objętych formularzem bezprzestrzennym wyniosła prawie 90 proc. całkowitej powierzchni deklarowanej do płatności. Szacuje się, że w 2019 r. zostaną osiągnięte podobne wielkości.

O dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników.

W projektowanej ustawie proponuje się ponadto zobowiązać Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do przesyłania wszystkim rolnikom częściowo wypełnionych wniosków formie papierowej wraz z materiałami graficznymi.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia