Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
W porównaniu z zeszłym rokiem wzrosły stawki za zboże (do 13 200 zł) chmiel (do 61 650 zł), warzywa gruntowe (do 171 650 zł). Spadły stawki na truskawki (na 62 500 zł), drzewa i krzewy owocowe (na 19 620 zł) i ziemniaki (na 20 000 zł). Znacznie obniżono stawkę na bydło (do 9800 zł). Zmiany te wynikają ze zmian cen rynkowych. Projekt dotknie głównie zakładów ubezpieczeniowych, które zawrą umowy z resortem (w tym roku było ich pięć). Określenie sum maksymalnych ma zapewnić producentom rolnym ochronę przed zawyżaniem wartości ubezpieczanego podmiotu.
Etap legislacyjny
Projekt znajduje się w konsultacjach