Rolnicy prowadzący rzeźnie świń i bydła będą karani grzywną za błędy w klasyfikacji zwierząt bądź nieprzekazywanie dostawcom wymaganych danych.

Sankcje pieniężne będą też grozić właścicielom ubojni, którzy nie prowadzą dziennej ewidencji kontrolnej funkcjonowania metod automatycznej klasyfikacji. Obowiązki te wynikają bowiem z przepisów unijnych. Kary dla rzeźników, którzy zaniedbują systemy klasyfikacji, wprowadzi nowelizacja ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych. Przygotowany przez resort rolnictwa projekt został właśnie skierowany do konsultacji publicznych.

Nowe przepisy przesądzą też o możliwości dobrowolnego prowadzenia klasyfikacji tusz. Zmuszone do tego zostaną rzeźnie, w których ubija się urodzone i tuczone w nich świnie bądź niewielkie liczby bydła na podstawie umowy z właścicielem.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w konsultacjach publicznych