Internet nie tylko umożliwił łatwe kopiowanie i dzielenie się treściami, ale zmienił też podejście użytkowników do postrzegania praw autorskich jako takich. Jak w tej rzeczywistości mają odnaleźć się twórcy i wydawcy – zastanawiano się podczas panelu dyskusyjnego, zorganizowanego przez Izbę Wydawców Prasy i Polską Izbę Książki, nad którym patronat medialny sprawował DGP.

Nic za darmo

Dla części dyskutantów sprawa jest oczywista – chodzi o własność, do której twórca czy wydawca mają pełne prawa, a korzystanie z nich bez ich zgody jest zwykłą kradzieżą.