Zagadnienia związane z obowiązywaniem przepisów prawa autorskiego w internecie będą - w pierwszej kolejności - analizowane przez zespół profesorów prawa, powstały z inicjatywy resortu kultury. Zespół ma opracować raport dotyczący zmian w prawie autorskim.

W skład zespołu ekpertów wchodzą: Elżbieta Traple i Ryszard Markiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Jan Błeszyński z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prace zespołu koordynuje wiceminister kultury Piotr Żuchowski.

Jak poinformował we wtorek rzecznik ministerstwa kultury Maciej Babczyński - w poniedziałek odbyło się spotkanie Żuchowskiego inicjujące powołanie zespołu profesorów prawa, którego prace mają doprowadzić do powstania rekomendacji dotyczących zmiany prawa autorskiego.

Zespół ekspercki ma zająć się przeanalizowaniem obecnie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

"Podczas spotkań w MKiDN każdy z ekspertów będzie przedstawiać własne koncepcje i rozwiązania. Rekomendacje profesorów mają odnosić się przede wszystkim do prawa krajowego, chociaż będą one mogły zawierać także sugestie zmiany prawa europejskiego.

Pierwszym obszarem, który zostanie poddany analizie, będzie problematyka dotycząca obowiązywania przepisów prawa autorskiego w internecie. Według wstępnej oceny profesorów nowelizacja ustawy powinna być bowiem koniecznie związana z rozwojem technologii oraz społeczeństwa informacyjnego.

Jak zapowiedzieli eksperci, spodziewanym efektem zmiany przepisów ma być zwiększenie dostępu do treści w sieci oraz ułatwienie indywidualnym użytkownikom korzystania z tych treści. Nowe regulacje nie powinny jednak prowadzić do zaburzenia mechanizmów gospodarczych.

Nie mogą także utrudniać prowadzenia działalności gospodarczej związanej z dystrybucją treści w internecie" - informuje Babczyński.

Rezultatem prac ma być sporządzenie raportu - ma się w nim znaleźć ocena obecnej sytuacji i rekomendacje dotyczące zmiany prawa autorskiego.