Odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia realizuje zasadę sprawiedliwości społecznej – uznał TK.
Wyrok kończy trwającą od kilku lat dyskusję na temat szczególnego rodzaju odszkodowania przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy uprawniony nie musi określać wysokości szkody, tylko może żądać zapłaty dwukrotności stosownego wynagrodzenia. Wcześniej przepis ten przewidywał jeszcze wyższą rekompensatę. W przypadku zawinionego naruszenia uprawniony mógł żądać trzykrotności wynagrodzenia. W 2015 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził jednak niekonstytucyjność tej regulacji (sygn. akt SK 32/14). Od tego czasu zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie trwał spór na temat możliwości zasądzenia dwukrotnego wynagrodzenia. We wtorkowym wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał tę regulację za zgodną z ustawą zasadniczą. Jego zdaniem realizuje ona zasadę sprawiedliwości społecznej. Twórca jest bowiem słabszą stroną w sporze z osobą łamiącą jego prawa, co wynika z trudności związanej z wykrywaniem naruszenia i udowodnieniem konkretnej wysokości poniesionej szkody.

Kara cywilna