Organizacje zbiorowego zarządzania mają działać bardziej przejrzyście – zakłada przedstawiony przez resort kultury projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Podstawowym celem nowych przepisów jest wdrożenie do porządku prawnego unijnej dyrektywy 2014/26/UE. „Powinno to być też okazją do rozwiązania problemów i niejasności związanych z działalnością organizacji zbiorowego zarządzania. Działalność niektórych z nich jest postrzegana jako nieskuteczna i nieprzejrzysta, a samo pośrednictwo traktowane jako obciążenie w prowadzeniu działalności przez użytkowników” – podkreśla w uzasadnieniu projektu resort.
Nowa ustawa wprowadzi licencje wieloterytorialne na muzykę rozpowszechnianą w formie cyfrowej, co ma ułatwić działanie serwisów oferujących utwory z wielu krajów. Nie będą one musiały już zawierać umów z organizacjami działającymi w każdym z państw. Ostatecznie mają na tym skorzystać odbiorcy muzyki, którzy otrzymają dostęp do szerszego repertuaru.
Etap legislacyjny
Projekt przesłany do konsultacji społecznych