Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli w tym samym okresie pracuje w Kanadzie na podstawie umowy o pracę – uznał ZUS, wydając indywidualną interpretację.
Zainteresowany od dwóch lat prowadzi własną firmę. Z tego tytułu opłaca składki do ZUS. Mężczyzna w planach ma wyjazd do Kanady, gdzie będzie zatrudniony w prowincji Quebec na podstawie umowy o pracę na czas określony do października 2019 r. Przedsiębiorca w tym czasie będzie przyjeżdżać do Polski, jednak na okres nie dłuższy niż miesiąc. Jednocześnie nie planuje zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, gdzie jego interesy będzie reprezentować pełnomocnik. Przy czym właściciel firmy jako jednoosobowa firma będzie wykonywać pracę zdalnie na rzecz swoich klientów ze Stanów Zjednoczonych, wysyłając wykonane zlecenia za pośrednictwem sieci.
Jak podkreślił organ, podstawą do oceny miejsca opłacania składek jest ustalenie właściwego ustawodawstwa zabezpieczenia społecznego. Od 2009 r. zasady te reguluje umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Kanadą z 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 133, poz. 1095) oraz Porozumienie Administracyjne z 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r., poz. 1097). Przy czym umowa ta wobec prowincji Quebec ma zastosowanie dopiero od kwietnia 2016 r.
Ostatecznie ZUS uznał, że zainteresowany nie ma obowiązku opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, bowiem w tym okresie będzie podlegać ustawodawstwu kanadyjskiemu. A w takim przypadku nie ma do niego zastosowania przepis art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 963). ZUS podkreślił, że obowiązek odprowadzania składek do ZUS mają tylko prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.
Podstawa prawna
Decyzja nr WPI /200000/43/ 827/ 2016 oddziału ZUS w Lublinie z 14 września 2016 r.