Rząd przyjmie rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej w 2024 r. w czwartek, 14 września, zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przypomniała, że przyszłoroczna waloryzacja ma być dokonywana dwukrotnie.

"Myślę, że [wysokość płacy minimalnej w 2024 r.] poznamy w czwartek, bo tak planujemy. […] Do 15 września, czyli do piątku, mamy czas na to, żeby wydać rozporządzenie" - powiedziała Maląg w Radiu Zet.

"W związku z tym, że poziom inflacji był wyższy w tym roku niż 105%, będzie na pewno minimalna pensja również waloryzowana od lipca w przyszłym roku, czyli dwukrotnie" - dodała.

Płaca minimalna 2024. Ile wyniesie? [STAWKI]

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, który na początku sierpnia trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ustalał to wynagrodzenie na poziomie:

  • 4 242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r.
  • 4 300 zł brutto od 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem minimalna stawka godzinowa miałaby wynosić odpowiednio:

  • 27,7 zł brutto od 1 stycznia 2024 r.
  • 28,1 zł brutto od 1 lipca 2024 r.

Wskazana w projektowanym rozporządzeniu wysokość wynagrodzenia minimalnego i minimalnej stawki godzinowej jest analogiczna do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Jak ustala się minimalne wynagrodzenie?

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z tą ustawą Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia - jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów (do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia.

Ustalone przez Radę Ministrów na 2024 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

W przypadku nieuzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić wysokości w drodze rozporządzenia - w terminie do dnia 15 września br.

Zgodnie z przepisami jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen (tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) wynosi co najmniej 105% - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca.

(ISBnews)