"Już nie będą mogli u Sowy i Przyjaciół ustalać kto, gdzie do jakiej instytucji pójdzie do pracy, ani też pan Bury nie będzie pierwszym kadrowym rządu" - powiedziała Jadwiga Wiśniewska.
Zdaniem posłanki ustawa jest zgodna z Konstytucją i poprawi funkcjonowanie administracji, która obecnie jest zabetonowana.

"Świeży powiew w służbie cywilnej dobrze zrobi, wszystko będzi lege artis" - uważa Jadwiga Wiśniewska.

Platforma zaskarżyła między innymi likwidację konkursów na stanowiska kierownicze w służbie cywilnej. Według posła Borysa Budki ustawa łamie też podstawowe zasady prawa pracy ponieważ jednym ruchem pozbawia zatrudnienia blisko 2 tysiące osób. Ustawa wchodzi w życie od jutra.