Zawód pielęgniarki cieszy się w Polsce dużym prestiżem. Blisko 80% Polaków darzy tę profesję dużym poważaniem. Z drugiej strony większość mieszkańców naszego kraju jest zdania, że zarobki pielęgniarek są zbyt niskie. Nie dziwi więc fakt, że same pielęgniarki nie są zadowolone ze swojej sytuacji.
Liczba zarejestrowanych pielęgniarek w Polsce w latach 2008-2014 / Media

Dostępność pielęgniarek w Polsce

Pod koniec 2014 roku w Polsce zarejestrowanych było blisko 283 tys. pielęgniarek. Ponad 98% tej grupy zawodowej stanowiły kobiety. Na przestrzeni ostatnich lat liczba zarejestrowanych pielęgniarek nieznacznie wzrosła. W latach 2008-2014 liczba ta zwiększyła się z niecałych 267 tys. w 2008 roku do prawie 283 tys. w roku ubiegłym. Warto jednak pamiętać, że liczba czynnych zawodowo pielęgniarek w Polsce jest dużo mniejsza. Przykładowo liczba zatrudnionych pielęgniarek w 2013 roku wyniosła niecałe 213 tys., czyli o ponad 67 tys. mniej niż zarejestrowanych.

Reklama
Przeciętny wiek pielęgniarek zarejestrowanych w Polsce w latach 2008-2013 (w latach) / Media

Reklama

Mimo tego, że zarejestrowanych pielęgniarek w Polsce jest coraz więcej, liczba zainteresowanych kształceniem w tym zawodzie jest niewielka. Potwierdzeniem tego jest wzrost średniego wieku pielęgniarek.

W 2008 roku przeciętny wiek pielęgniarki wynosił niewiele ponad 44 lata. Pod koniec 2013 roku średnia wieku dla tej grupy zawodowej wzrosła o prawie 5 lat i osiągnęła poziom 49 lat. Większość pielęgniarek pracujących w Polsce to osoby powyżej 40. roku życia.

Najmniej liczną grupę stanowią natomiast pielęgniarki w wieku 21-25 lat, których jest niecałe 2 proc. Jednym ze sposobów zniwelowania niedoborów kadrowych w tym zawodzie może być odpowiednie kształtowanie polityki wynagrodzeń, a więc lepsze dostosowanie pensji pielęgniarek do rodzaju wykonywanej pracy i ponoszonej odpowiedzialności.

Przeciętne wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce w 2008, 2010 i 2012 roku (brutto w PLN) / Media

Ile tak naprawdę zarabiają pielęgniarki?

Jak wynika z odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację dotyczącą zarobków pielęgniarek i położnych , wysokość wynagrodzeń tych grup zawodowych ustalana jest przez pracodawcę. W Polsce większość pielęgniarek zatrudnionych jest w podmiotach leczniczych, a więc za ustalenie stawek ich wynagrodzeń są odpowiedzialni kierownicy tych podmiotów. Warto zaznaczyć, że poziom pensji pielęgniarek zależy w dużej mierze od kondycji finansowej tych jednostek, dostępnych środków finansowych, a także sytuacji na lokalnym rynku pracy. Najaktualniejsze dane GUS wskazują, że przeciętne zarobki pielęgniarek wyniosły w 2012 roku 3 277 PLN brutto. Oznacza to wzrost w porównaniu z 2008 rokiem o ponad 370 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia pielęgniarek w poszczególnych sektorach w 2012 roku (brutto w PLN) / Media

Pielęgniarki zatrudnione w sektorze publicznym zarabiają więcej niż w sektorze prywatnym. Przeciętne wynagrodzenie pielęgniarek w sektorze publicznym wyniosło 3 309 PLN brutto. Z kolei w sektorze prywatnym (niepublicznych jednostkach opieki medycznej) średnia pensja była niższa o 182 PLN i wyniosła 3 127 PLN.

Przeciętne wynagrodzenie pielęgniarek o różnym stażu pracy w 2012 roku (brutto w PLN) / Media

Pielęgniarki na początku kariery zawodowej zarabiają przeciętnie 2 642 PLN brutto. Na dalszych etapach otrzymują tylko kilkaset złotych więcej. Najwyższe wynagrodzenie występuje w grupie pielęgniarek z doświadczeniem powyżej 20 lat, które wynosi 3 339 PLN brutto.

Przeciętne wynagrodzenie pielęgniarek stanowi 84 proc. średniej pensji w gospodarce. Zdaniem osób wykonujących ten zawód ta kwota jest nieadekwatna do wykonywanych obowiązków. Jak wiadomo praca pielęgniarki nie należy do najlżejszych. Pielęgniarka pracuje często pod ogromną presją czasu, w niesprzyjających porach i jest narażona na bezpośrednie pretensje ze strony pacjentów i ich rodzin. Z drugiej jednak strony ta grupa zawodowa posiada dodatkowe możliwości zarobkowania.

Maria Jodłowska, Sedlak & Sedlak