Praca księgowej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Osoba wykonująca ten zawód musi odznaczać się dokładnością, rzetelnością i dobrą organizacją pracy. Czym charakteryzuje się praca księgowej, jakie należy spełnić wymagania i ile można zarobić? Odpowiedzi znaleźć można w tekście poniżej.

Czym zajmuje się księgowa?

Zawód: księgowa. Wyzwanie nie dla każdego. Aby w pełni zrozumieć znaczenie tego stwierdzenia, warto najpierw dokładnie sprecyzować czym zajmuje się księgowa. Do jej obowiązków należy najczęściej prowadzenie ksiąg rachunkowych, zbieranie, katalogowanie i analiza faktur, a także kontakt z urzędem skarbowym i innymi instytucjami.

Ogólnie rzecz ujmując: rolą księgowej jest prowadzenie finansów danej firmy. Zawód ten znajduje swoje zastosowanie w wielu branżach. Księgowe spotkać możemy w dużych i małych firmach, biurach rachunkowych, bankach, czy innych instytucjach publicznych. W związku ze wciąż rosnącą ilością firm w Polsce cały czas rośnie zapotrzebowanie na osoby zajmujące się księgowością.

Wymagania na stanowisku księgowego

W zawodzie księgowego - podobnie jak w każdym innym zawodzie - istnieją pewne podstawowe wymagania, które należy spełnić. Podstawowym z nich jest posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego w obszarze ekonomii, rachunkowości lub finansów. Wymagana jest również znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, a także innych dokumentów.

Obowiązkowa jest także umiejętność obsługi programów księgowych oraz programu MS Excel. Wśród pracodawców ceniona jest również znajomość języków obcych. Zwłaszcza w firmach o zasięgu międzynarodowym. Dużą wartość ma także posiadane doświadczenie w branży. Wśród cech dobrego księgowego wymienić należy: rzetelność, skrupulatność, dokładność i dobrą organizację pracy.

Certyfikacja zawodu księgowego

W 2009 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło czterostopniową certyfikację tego zawodu. Pomaga ona w strukturalizacji wykształcenia w tym obszarze. Każdy z wymienionych kursów kończy się egzaminem, po którym otrzymuje się certyfikat. Zawód księgowego posiada cztery stopnie kwalifikacji: księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy, a także dyplomowany księgowy.

Kształcenie I stopnia, na księgowego obejmuje podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej. Kurs II stopnia uwzględnia rachunkowość finansową z elementami etyki zawodowej, prawo podatkowe, a także wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego.

Kształcenie III stopnia, na głównego księgowego obejmuje zaawansowaną rachunkowość finansową z elementami etyki zawodowej oraz technologii IT w oparciu o UoR, KSR, MSR, a także prawo podatkowe. Oprócz tego kursanci zapoznają się z rachunkiem kosztów, podstawami rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Kurs obejmuje również sprawozdania finansowe i ich analizę, prawo podatkowe z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji oraz wybrane zagadnienia prawa gospodarczego.

Ostatni stopień to dyplomowany księgowy. Kurs ten obejmuje zaawansowaną sprawozdawczość finansową z elementami etyki zawodowej i technologii IT, wybrane zagadnienia zarządzania finansami, rachunkową zarządczą, a także wybrane zagadnienia rozliczeń podatkowych.

Co jest wymagane do uzyskania kolejnego stopnia?

Aby przystąpić do kursu I stopnia należy posiadać minimum wykształcenie średnie. W przypadku specjalisty ds. rachunkowości należy posiadać minimum wykształcenie średnie, a także posiadać certyfikat I stopnia, który potwierdza podstawową wiedzę w zakresie księgowości.

Zdecydowanie wyższe wymagania są w przypadku stopnia głównego księgowego. Podstawą jest posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego, które uprawnia do studiów wyższych. Mieć należy także zaświadczenie kwalifikujące II stopnia, zaświadczenie ukończenia kursu II stopnia lub certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów. Często wystarczyć jednak może tytuł magistra lub licencjata na kierunku studiów związanych z rachunkowością.

Analogicznie do powyższego przypadku, aby zostać dyplomowanym księgowym, należy legitymować się wykształceniem wyższym lub średnim uprawniającym do studiów wyższych. Wymagane jest także zaświadczenie kwalifikujące III stopnia oraz certyfikat ukończenia kursu III stopnia. W tym przypadku konieczne będzie również doświadczenie zawodowe w dziedzinie rachunkowości - minimum 2 lata.

Ile zarabia księgowa?

Wysokość zarobków zależy w głównej mierze od stażu pracy, a także stanowiska. Według „HAYS Poland Raport płacowy 2022” osoba na stanowisku młodszego księgowego na pełen etat zarabia od 5000 do 6000 zł brutto. W przypadku stanowiska księgowego zarobki wynoszą od 6500 do 9500 zł brutto. Księgowy ds. VAT / CIT zarabia od 7500 do 9500 zł brutto.

Im wyższe stanowisko, tym większe zarobki. Starszy księgowy może liczyć na wynagrodzenie od 8000 do 14000 zł brutto. W przypadku zastępcy głównego księgowego zarobki wynoszą od 10000 do nawet 15000 zł brutto. Najwyższą pensją może się pochwalić główny księgowy. Na pełen etat zarabia on od 15000 do 25000 zł brutto. Sprawdź ogłoszenia pracy w Tychach