Przeciętna pensja dyrektora wynosiła 12 500 PLN, czyli była prawie pięciokrotnie wyższa, niż płaca pracownika szeregowego. Z kolei co czwarty dyrektor zarabiał ponad 21 000 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2014 roku.

Najmniejsze wynagrodzenia otrzymywali pracownicy szeregowi – połowa z nich otrzymywała nie więcej niż 2 650 PLN brutto miesięcznie. Co więcej: 25% najlepiej zarabiających pracowników szeregowych otrzymywało mniej niż wynosiła mediana wynagrodzeń specjalistów.

ikona lupy />
Wykres 1 - Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zarządzania / Inne

Zauważalnie więcej płacono starszym specjalistom – wynagrodzenie co drugiego wynosiło 5 500 PLN brutto miesięcznie lub mniej. Przeciętnie otrzymywali oni o 1 600 PLN więcej niż „zwykli” specjaliści i aż o 2 850 PLN więcej niż pracownicy szeregowi.

Porównując płace kierownika i starszego specjalisty, nie dostrzeżemy aż tak dużej różnicy. Połowa managerów małego zespołu zarabiała między 4 tys. a 9,4 tys. PLN. Zarządzanie większym zespołem wiązało się z niewiele wyższym wynagrodzeniem – przeciętnie kierownicy większych zespołów otrzymywali o 600 PLN więcej.

Najwyższe płace otrzymywali dyrektorzy i członkowie zarządów firm – połowa z nich otrzymywała co najmniej 12,5 tys. PLN miesięcznie, a co czwarty – prawie 21 tys. PLN brutto miesięcznie.

Andrzej Kuczara, Sedlak & Sedlak