Pracujący w nocy z 25 na 26 października mogą otrzymać dodatek za nadgodziny.

Osoby wykonujące obowiązki w nocy z 25 na 26 października 2014 r. będą pracować godzinę dłużej. W najbliższą niedzielę nastąpi bowiem zmiana czasu z letniego na zimowy. Przewiduje to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012 – 2016 (Dz.U. poz. 33).

Zgodnie z tymi przepisami 26 października wskazówki zegara trzeba przesunąć z godziny trzeciej na drugą. To oznacza jednak, że pracujące w tym czasie osoby spędzą w firmie o godzinę dłużej, niż zakłada ich rozkład czasu pracy. Za ten dodatkowy czas będzie im przysługiwało wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w nadgodzinach. Wyniesie on albo 50 proc., albo 100 proc. wynagrodzenia, jeśli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w porze nocnej albo w niedzielę, która według grafiku nie jest dla zatrudnionego dniem pracy (ale wykonywał on swoje obowiązki np. z powodu konieczności usunięcia awarii lub prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia).

Dodatkowo za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownik otrzymać powinien dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.