Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 934,7 tys. wobec 960,8 tys. osób w sierpniu.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 5,6 proc.