Członkowie władz związku zawodowego i społeczni inspektorzy pracy, których kadencje kończą się w okresie epidemii, mogą nadal pełnić swoje funkcje. Tak wynika z nowelizacji specustawy covidowej z 24 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1510), która weszła w życie 19 sierpnia 2021 r.

Nowe przepisy przewidują, że jeżeli kadencja organu statutowego związku zawodowego, zrzeszeń przedsiębiorców lub społecznego inspektora pracy upływa w okresie stanów zagrożenia epidemicznego albo epidemii (lub do 30 dni po ich odwołaniu), zostaje ona przedłużona do czasu wyboru osób na nową kadencję, ale nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania wspomnianych stanów. Dotyczy to przypadków, gdy z powodu pandemii obecnie nie można przeprowadzić takich wyborów.
Zmiany te uzasadniano sytuacją epidemiologiczną. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że ograniczenia związane z poruszaniem się oraz gromadzeniem osób zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu m.in. związków zawodowych i zrzeszeń przedsiębiorców. Statuty tych organizacji w zdecydowanej większości nie przewidują możliwości przeprowadzenia wyborów ani podejmowania uchwał przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. A wygaśnięcie kadencji omawianych organów spowoduje ich paraliż.
Nowe regulacje w praktyce wywołują jednak wątpliwości (pisaliśmy o tym: „Wydłużona ochrona działaczy”, DGP nr 160/2021). Społecznym inspektorom pracy oraz niektórym związkowcom przysługuje ochrona przed zwolnieniem, która – wraz z kadencją – zostanie wydłużona lub przywrócona. Nie jest też jasne, na ile wspomniani działacze zdają sobie sprawę z przepisów, które – w pewnym sensie – działają wstecz (czasowy zakres ich obowiązywania nie jest jednoznaczny).
– Organizacje związkowe czekają na te rozwiązania. Otrzymywaliśmy wiele pytań o sposób postępowania w sytuacji upływu kadencji i braku możliwości przeprowadzenia nowych wyborów. Można podejrzewać, że wiedza o nowych regulacjach jest nieco mniej rozpowszechniona wśród społecznych inspektorów – uważa Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ.
Etap legislacyjny
Ustawa weszła w życie 19 sierpnia