Konsul może odmówić wydania wizy pracowniczej cudzoziemcowi, mimo zezwolenia wojewody. To uderza w przedsiębiorstwa, które borykają się z brakami kadrowymi.

– W ostatnim czasie rozwój firm budowlanych mocno ogranicza brak wykwalifikowanych kadr, co zmusza przedsiębiorców do poszukiwania pracowników również poza granicami naszego kraju. W tym aspekcie natrafiają jednak na trudności związane z przyznawaniem wiz pracowniczych – zwraca uwagę w interpelacji Stanisław Bukowiec, poseł PiS.
Z takim właśnie problemem boryka się np. firma budowlana prowadząca działalność w okolicach Krakowa. Zwróciła się do wojewody małopolskiego o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców na terenie RP, na co – po analizie przedstawionej dokumentacji – wojewoda wydał stosowny dokument – zezwolenie typu A. Następnie potencjalny pracownik w placówce konsularnej w Indiach złożył wniosek o wizę pracowniczą. Mimo zaświadczenia wojewody o zapotrzebowaniu w Małopolsce na takich pracowników konsul wydał decyzję negatywną. Z takim problemem może spotkać się wielu przedsiębiorców w Polsce. Dlatego poseł zwrócił się z pytaniem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy nie warto byłoby zastosować mechanizmu, dzięki któremu decyzja wojewody byłaby główną przesłanką w procesie wydawania wiz.
Resort jednak na razie nie widzi potrzeby zmian. – Decyzja konsula o odmowie wydania wizy w celu wykonywania pracy nie oznacza, że podważa on wiarygodność zezwolenia wystawionego przez wojewodę, o ile dokument ten nie został podrobiony – wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych.
Dodaje, że konsul bierze pod uwagę całość informacji wynikających z przedstawionych przez cudzoziemca dokumentów. – Częstym powodem wydawania przez konsulów decyzji o odmowie wydania wizy w krajach o wysokim ryzyku migracyjnym (w przypadku pracowników nisko kwalifikowanych) jest uznanie, że zachodzą uzasadnione wątpliwości co do zamiaru opuszczenia terytorium RP przed upływem terminu jej ważności – tłumaczy wiceminister. Wskazuje, że często osoby ubiegające się o zgodę na pracę, zwłaszcza w zawodach niewymagających wysokich kwalifikacji, nie prezentują podczas wywiadów żadnej wiedzy dotyczącej warunków, charakteru i miejsca pracy. W takich przypadkach – nawet jeśli cudzoziemiec dysponuje zezwoleniem na pracę wydanym przez wojewodę – konsul może wydać decyzję odmowną.