Projekt noweli ustawy Prawo przedsiębiorców, który ma ułatwić wzięcie urlopu gorzej zarabiającym samozatrudnionym, zaproponowały w czwartek senackie komisje: Ustawodawcza oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Projekt zmian w Prawie przedsiębiorców zaproponowała na podstawie regulaminu Senatu grupa senatorów z Krzysztofem Kwiatkowskim (niezrzeszony) jako sprawozdawcą, a pracowały nad nim Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Celem senackiego projektu jest przyznanie gorzej zarabiającym samozatrudnionym ulgi w jednym miesiącu w danym roku kalendarzowym w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu realizacji prawa do wypoczynku.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, Konstytucja przyznaje pracownikom prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów (prawo do wypoczynku). Tymczasem - wskazano - w dotychczasowym stanie prawnym nie występuje regulacja dotycząca prawa do wypoczynku dla osób samozatrudnionych.

Senatorowie zwrócili uwagę, że choć osoby fizyczne będące przedsiębiorcami mogą w wybrane dni nie realizować bieżącej działalności gospodarczej, np. ze względu na wyjazd na wczasy, to obciążająca je koszty tych wolnych dni, w tym koszty należnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawcy projektu podkreślili, że proponowane przepisy są reakcją na sygnały płynące od przedsiębiorców.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak sygnalizował, że stanowisko do tego projektu prawdopodobnie będzie negatywne.