Nie można odwołać prezesa spółki jeszcze przed podjęciem uchwały walnego zgromadzenia w tej sprawie.
Firma 9 września 2009 r. poinformowała pisemnie prezesa, że został odwołany z pełnienia swoich obowiązków ze skutkiem natychmiastowym. Jako podstawę wskazała uchwałę akcjonariuszy z tego samego dnia, której jednak nie przedstawiła. Przekazała jedynie kserokopię, która była datowana na 10 września. Tymczasem samo walne zgromadzenie wspólników, które było władne do jej podjęcia, odbyło się dzień później.
Odwołany prezes zażądał od firmy odszkodowania za bezprawne pozbawienie go funkcji.