Zdaniem Komisji Europejskiej (KE) brak doświadczenia i praktycznych umiejętności to główny powód bezrobocia wśród młodych osób. Pomóc ma poprawa jakości staży i praktyk. Normy w tym zakresie ustanowią europejskie ramy jakości staży.
Według danych Eurostatu bezrobocie wśród Polaków poniżej 25. roku życia osiągnęło w tym roku 27,6 proc. Sytuacja nie wygląda lepiej w innych krajach UE, gdzie bez pracy pozostaje średnio 23 proc. młodych ludzi. Z kolei z badań Eurobarometru wynika, że 60 proc. stażystów w UE za odbytą praktykę nie otrzymało żadnego wynagrodzenia.
Sposoby rozwiązania problemu przedstawił wczoraj komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor. Proponowane przez KE europejskie ramy jakości staży zawierają standardy dotyczące realizacji staży i praktyk w państwach członkowskich. Miałyby m.in. zagwarantować, że stażysta otrzyma wynagrodzenie adekwatne do obowiązków, a firma ma z nim podpisać pisemną umowę. Taką osobę obejmowałyby też unijne przepisy o czasie pracy i urlopach.
W tym zakresie Polska wyprzedziła resztę Wspólnoty o kilka miesięcy.
– Krajowe ramy jakości staży i praktyk powstały we wrześniu tego roku. Zakresy regulowane w polskich ramach zostały opracowane na podstawie rekomendacji unijnych i zawierają najważniejsze wytyczne określone przez Komisję Europejską. Pokrywają się również z ostatecznym dokumentem przedstawionym dzisiaj przez komisarza Laszlo Andora – mówi Piotr Palikowski, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Stowarzyszenie współpracuje nad normami razem z 50 dużymi firmami. Wkrótce PSZK będzie przyznawać także znak jakości, potwierdzający wprowadzenie przez firmę ich spełnienie.
Przedsiębiorcy, których uczestnictwo w programie jest dobrowolne, zachowują dystans do pomysłu KE.
– To szlachetne intencje, ale niewłaściwe narzędzie. Moim zdaniem lepiej skupić się na tworzeniu podaży na miejsca pracy niż na próbach regulowania krótkiego epizodu w życiu młodego człowieka – ocenia Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Centre Club.
Staż stanie się efektywnym startem w karierę zawodową, a sam zainteresowany otrzyma wynagrodzenie adekwatne do obowiązków