Wysokość dofinansowań będzie jednolita i niezależna od najniższej płacy. Na zmianach najbardziej stracą firmy ze statusem zakładu pracy chronionej.
Od przyszłego roku wszyscy pracodawcy otrzymają takie same dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Nie oznacza to jednak, że pomoc kierowana do firm z otwartego rynku pracy będzie zrównana do poziomu kwot przysługujących obecnie zakładom pracy chronionej (ZPChr), które otrzymują więcej środków. Jak już informował DGP, wyrównanie będzie polegać na tym, że dopłaty dla tej pierwszej grupy pracodawców wzrosną, ale jednocześnie zostaną znacznie obniżone te przysługujące obecnie firmom ze statusem ZPChr.

Stała pomoc