Spora część unijnych funduszy zostanie wydana na tworzenie nowych miejsc pracy. Najskuteczniejszym sposobem ich wykorzystania od czterech lat jest zaś dofinansowanie jednoosobowych działalności gospodarczych. Dzięki dotacjom na własny biznes powstało w Polsce już prawie 140 tys. nowych firm.

Do 2015 r. oprócz dotacji dostępne będą także preferencyjne mikropożyczki na ten cel.

Unijne pieniądze w latach 2009–2010 zneutralizowały skutki spowolnienia gospodarczego, z którym borykał się wtedy rynek pracy. Niestety kolejna fala kryzysu przypada na okres, w którym unijnych środków jest już kilkakrotnie mniej niż w najlepszych latach obecnej perspektywy finansowej.