Stopa bezrobocia wyniosła 13,3% na koniec stycznia 2012 roku, czyli wzrosła o 0,8 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca. Na koniec stycznia 2011 r. wynosiła 13,1%, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy.

"Fakt wyższego niż przed rokiem wzrostu wskaźnika bezrobocia wynika po pierwsze z wyższego poziomu bezrobocia w styczniu br. w odniesieniu do stycznia 2010 roku, jak również z niższej niż przed rokiem liczby pracujących, jaką przyjęto do obliczenia stopy bezrobocia. Zatem nie należy wykluczyć, że po określeniu przez GUS liczby pracujących w końcu stycznia 2012 roku, ostateczny poziom wskaźnika bezrobocia może być niższy, niż wstępnie określony na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2011 roku" - głosi komunikat.

Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2012 r. wyniosła 2.121,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca grudnia 2011 wzrosła o 138,8 tys. osób (o 7,0%). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2011 - grudzień 2010) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 150,3 tys. osób (o 7,7%), podano także.

"Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 48,4 tys. i w porównaniu do grudnia 2011 roku wzrosła o 13,3 tys. (tj. o 37,9%)" - czytamy dalej w komunikacie. W styczniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 46,6 tys. ofert pracy, czyli o 1,8 tys. więcej niż w grudniu 2010 roku (tj. wzrost o 4,1%), podał również resort. W budżetu 2012 rząd zapisał spadek tego wskaźnika do 12,3% w grudniu 2012 r. (ISB) tom