Zaległe okresowe badania lekarskie będzie można zrealizować w ciągu 180 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Te wstępne dłużej zachowają ważność.
Tak wynika z ostatniej nowelizacji specustawy covidowej (o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19), która trafiła już do Senatu.
Przypomnijmy, że na czas epidemii zawieszony jest obowiązek kierowania i wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników. Zgodnie z art. 12a specustawy takie „zaległe” badania trzeba zrealizować w ciągu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Po zmianach termin ten zostanie wydłużony do 180 dni.