Wymóg toalet i miejsc do spożywania posiłków dla motorniczych i kierowców na pętlach tramwajowych i autobusowych oraz obowiązkowe oddzielenie kabiny kierującego od części pasażerskiej w nowych pojazdach komunikacji - zawiera projekt rozporządzenia, które w czwartek trafiło do konsultacji.

Zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej został zaproponowany przez resort infrastruktury. Nowe regulacje miałyby zastąpić dotychczasowe przepisy w tej sprawie pochodzące z marca 2002 r.

"W obecnym czasie, w związku z mającą miejsce epidemią wirusa SARS-CoV-2 szczególnie istotna stała się, podnoszona przez związki zawodowe pracowników transportu publicznego skupiające kierowców i motorniczych tramwajów, a także Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, sprawa poprawy sanitarno-socjalnych warunków pracy pracowników komunikacji miejskiej: kierowców i motorniczych tramwajów" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Wskazano w nim, że "problemy kierowców i motorniczych komunikacji miejskiej dotyczą przede wszystkim braku odpowiednich pomieszczeń zarówno sanitarnych, jak i socjalnych, na pętlach i końcówkach linii autobusowych i tramwajowych". "Pracownicy w tych miejscach są w zasadzie pozbawieni możliwości zrealizowania podstawowych potrzeb fizjologicznych i higienicznych. Brak dostępu do bieżącej wody oraz innych środków sanitarnych znacząco podnosi ryzyko zagrożenia zdrowia" - oceniono.

Dlatego w projekcie rozporządzenia wprowadzono wymóg toalet oraz pomieszczeń do spożywania posiłków dla kierowców i motorniczych na liniach komunikacyjnych, a także standardy, jakie powinny spełniać te obiekty. "Przynajmniej na jednym krańcu linii komunikacyjnej powinna być zlokalizowana toaleta dla prowadzących pojazdy, a na krańcu, na którym jest wyznaczona przerwa na spożywanie posiłku, odpowiednie pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków; jeżeli planowany czas przejazdu linii komunikacyjnej pomiędzy krańcami przekracza 90 minut, to na drugim krańcu również wymagana jest toaleta" - głosi projekt.

"Pomieszczenia te zapewniałby organizator publicznego transportu zbiorowego lub gmina będąca stroną porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Trudno jest ocenić liczbę pętli autobusowych i tramwajowych, w skali kraju, na których nie ma dostępu do takich urządzeń. Wydaje się jednak, że w większości taki dostęp jest możliwy, ale powinno się dążyć do zapewnienia dostępu na każdej pętli" - podkreślono w uzasadnieniu.

Ponadto - jak przewidziano w projekcie - "kabiny prowadzących pojazdy liniowe komunikacji miejskiej powinny być: oddzielone od części pasażerskiej ścianką z drzwiami zamykanymi na zamek, uniemożliwiającymi otwarcie drzwi kabiny od zewnętrznej strony przez osoby nieuprawnione i wyposażenie w rolety przeciwsłoneczne". "W kabinie prowadzącego pojazd należy zapewnić temperaturę minimalną nie mniejszą niż 18 st. C" - sprecyzowano. Jednocześnie jednak dodano, że "wymagania określone w przedmiotowym rozporządzeniu dotyczyć będą tylko nowych pojazdów".

Projekt rozporządzenia odnosi się również m.in. do kolorów sygnalizacji świetlnej stosowanej w zajezdniach i warsztatach tramwajowych, warunków technicznych, jakie powinny spełniać bramy wjazdowe na zajezdniach tramwajowych, oznakowania wewnętrznych dróg komunikacyjnych i transportowych na terenie zajezdni oraz warsztatów. Dokładnie określono też, kto może wykonywać manewrowanie pojazdami na terenach zajezdni i warsztatów oraz wprowadzono szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania kanałów technicznych oraz wymagania dla pomieszczeń, w których wykonywane są prace związane z obsługą i naprawą autobusów zasilanych paliwem metanowym.

Według projektu nowe przepisy miałyby wejść w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia, ale na dostosowanie warunków socjalno-sanitarnych na pętlach komunikacyjnych byłyby trzy lata, zaś na dostosowanie poszczególnych elementów infrastruktury w zajezdniach rok lub dwa lata.

"Wprowadzenie proponowanych zmian zagwarantuje zachowanie podstawowych praw pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy w komunikacji regularnej oraz przyczyni się do stworzenia bardziej godnych i bezpiecznych warunków pracy" - ocenił w uzasadnieniu projektu resort infrastruktury.