Niemal półtora roku po tym, jak Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niekorzystne zasady wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom odchodzącym ze służby, resort spraw wewnętrznych przygotował projekt, który umożliwi wypłatę wyrównań.
Chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. (sygn. akt K7/15). Uznał on, że art. 115a ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161) jest niezgodny z konstytucją w części, w jakiej przewidywał, że ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu powinien być liczony wedle stawki 1/30 części miesięcznego uposażenia funkcjonariusza wraz z dodatkami. Wyrok wszedł w życie 6 listopada 2018 r.
– Taki ekwiwalent jest wyjątkową, zastępczą postacią prawa do urlopu, która przysługuje w formie pieniężnej, gdy po zakończeniu stosunku służbowego funkcjonariusz nie będzie mógł korzystać z dni wolnych od pracy – wyjaśnia radca prawny Wojciech Maciejko.