W restauracji sąsiadującej z naszym biurem kilka dni temu doszło do rozlania kwasu masłowego. Odór, który powstał na skutek tego incydentu, dotarł też do naszej siedziby. Próbowaliśmy wietrzyć pomieszczenia, lecz efekt jest niezadowalający. Czy w takich warunkach możemy zatrudniać pracowników?
Kwas masłowy, zwany również kwasem butanowym, to organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych zakwalifikowany pod numerem CAS (Chemical Abstracts Service), jako 107-92-6. Ma on zastosowanie w produkcji środków zapachowych, barwników i leków. Powyższy związek może powodować oparzenia skóry oraz oparzenia i uszkodzenia oczu, oparzenia błon śluzowych, oparzenia przełyku i żołądka (przy połknięciu). Ze względu na bardzo niski próg węchowej wyczuwalności (zapach zjełczałego masła, potu, wymiocin), wynoszący zaledwie 0,0147 mg/m3 (14,7 µg/m3) jest on kwalifikowany jako związek chemiczny potencjalnie wysoko uciążliwy zapachowo. Przepisy nie określają przy tym najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy dla kwasu masłowego, co tym samym uniemożliwia jednoznaczne określenie poziomu szkodliwości tej substancji.