Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. na koniec października 2019 r., tj. pozostała bez zmian wobec poprzedniego miesiąca, uważają analitycy ankietowani przez ISBnews.

Prognozy 12 ekonomistów wahały się od 5% do 5,2%, przy średniej na poziomie 5,08% (wobec 5,1% r/r miesiąc wcześniej).

Na początku listopada Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1% w październiku 2019 r. wobec 5,1% we wrześniu br., powołując się na dane z urzędów pracy. Liczba bezrobotnych wynosiła 841,9 tys. osób na koniec października, tj. spadła o 9,3 tys. (1,1%) m/m.

Według projektu przyszłorocznego budżetu, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. wyniesie 5,5%, a na koniec 2020 r. - 5,1% wobec 5,8% z końca 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w październiku dziś o godz. 10:00.