Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 5,1 proc. i nie zmieniła się w porównaniu z tą we wrześniu – poinformował w czwartek wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed. W porównaniu z wrześniem br. liczba bezrobotnych spadła o 9,3 tys. osób.

"Mamy najnowsze dane dotyczące stopy bezrobocia na koniec października, to są dobre dane, bezrobocie utrzymuje się na tym samym poziomie co we wrześniu i wynosi 5,1 proc." – powiedział wiceminister Szwed.

Stopa bezrobocia w październiku br. była o 0,6 punktu procentowego niższa niż rok temu. W tym samym okresie ubiegłego roku (październik 2018 – wrzesień 2018) natężenie bezrobocia również się nie zmieniło i utrzymało się na poziomie 5,7 proc.

Szwed podkreślił, że wskaźnik bezrobocia w październiku był najniższy od 30 lat, a najbardziej zbliżony zanotowano w październiku 1990 r. (5,5 proc.). Jego zdaniem wpływ na to ma bardzo dobra sytuacja gospodarcza.

Reklama

"Sprzyjają temu także działania, które były podejmowane przez urzędy pracy, dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych i przekazywanych na to środków. Położyliśmy też większy nacisk na przekwalifikowanie pracowników i szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To też spowodowało, że są większe możliwości znalezienia pracy" – powiedział wiceszef MRPiPS.

Reklama

Zaznaczył, że okres jesienno-zimowy jest zawsze trudniejszy dla rynku pracy. "Kończy się część prac sezonowych, stąd też możemy liczyć na minimalny wzrost bezrobocia w następnych miesiącach, ale nie będzie on na pewno skokowy" – powiedział.

Podkreślił, że w przyszłorocznym budżecie państwa zaproponowano rozwiązania, które mają wesprzeć Krajowy Fundusz Szkoleniowy i aktywizację osób pozostających bez pracy.

Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu października 2019 r. wyniosła 841,9 tys. osób i w porównaniu z ich liczbą z końca września 2019 r. spadła o 9,3 tys. osób (o 1,1 proc.). Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku (październik 2018 – wrzesień 2018) zanotowano spadek liczby bezrobotnych również o 1,1 proc.

Liczba bezrobotnych w końcu października br. była o 95,5 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 10,2 proc.).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2019 r. (wg wstępnych danych wojewódzkich urzędów pracy), wyniosła 111,1 tys. i w porównaniu z ich liczbą z września 2019 r. wzrosła o 0,5 tys., czyli o 0,4 proc.

Z szacunkowych danych MRPiPS wynika, że wzrost liczby wolnych miejsc pracy w październiku br. nastąpił w ośmiu województwach i oscylował w przedziale od 0,2 proc. w woj. pomorskim (wzrost o 17 ofert) do 23,8 proc. w woj. dolnośląskim (wzrost o 2,7 tys. ofert). Również w ośmiu województwach zanotowano spadek liczby wolnych miejsc pracy, w trzech z nich (lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim) spadek wyniósł ponad 20 proc. Znikomy spadek ofert pracy zanotowano w województwie śląskim (o 18 ofert).

Mimo że wskaźnik bezrobocia w kraju się nie zmienił, w 10 województwach stopa bezrobocia spadła o 0,1 punktu procentowego. W pozostałych sześciu natężenie bezrobocia się nie zmieniło.

Najniższa stopa bezrobocia (2,8 proc.) utrzymuje się w woj. wielkopolskim, najwyższa w woj. warmińsko-mazurskim (8,6 proc.).