1600 zł od 2020 r. – taki dodatek dla ratowników przewidują dwa projekty rozporządzeń skierowanych właśnie do konsultacji.
Chodzi o zmiany w rozporządzeniu z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.), które realizują porozumienia z września i października br. zawarte pomiędzy ministrem zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”.
Zgodnie z nimi miesięczny dodatek w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu przysługiwać będzie ratownikom oraz dyspozytorom medycznym pracującym w systemie ratownictwa medycznego, ratownikom na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa, a także ratownikom zatrudnionym w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) oraz w izbach przyjęć szpitali posiadających oddziały niezbędne do funkcjonowania SOR-u.
Reklama
Natomiast dla ratowników pracujących w szpitalach na innych oddziałach przewidziano utrzymanie dodatku w obecnej wysokości, czyli 1200 zł brutto, który będzie wypłacany do końca 2020 r.
Ten ostatni zapis wywołał niezadowolenie w środowisku. Coraz więcej ratowników rezygnuje bowiem z jeżdżenia w karetkach na rzecz pracy na oddziałach szpitalnych (wielu znajduje zatrudnienie w psychiatrii). Ta grupa poczuła się pokrzywdzona ustaleniami porozumienia. Jednak, jak tłumaczyli związkowcy, jest to celowy zabieg mający zatrzymać ratowników w pogotowiu, gdzie są oni niezastąpieni. Szpitale i tak są konkurencyjne pod względem zarobków i warunków pracy. Ratownicy nie tylko chętnie się tam przenoszą, ale również przekwalifikowują się i pracują jako pielęgniarze, co również jest gwarancją wyższych płac.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń skierowane do konsultacji