O Kartę Polaka będą mogli ubiegać się cudzoziemcy ze wszystkich krajów świata. Tak wynika z projektu ustawy, który został przyjęty wczoraj przez rząd.
DGP
O Kartę Polaka będą mogli ubiegać się cudzoziemcy ze wszystkich krajów świata. Tak wynika z projektu ustawy, który został przyjęty wczoraj przez rząd.
Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność do narodu polskiego. Nie oznacza ona nadania obcokrajowcowi obywatelstwa naszego kraju, przyznania prawa pobytu czasowego czy stałego ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy. Wiąże się jednak z pewnymi uprawnieniami, np. daje możliwość podejmowania legalnej pracy bez konieczności posiadania zezwolenia, darmowego zwiedzania muzeów państwowych w Polsce czy też korzystania z ulgi na przejazdy koleją.
Reklama
Zezwolenia na pobyt stały dla posiadaczy Karty Polaka (tys. osób)
Do tej pory mogła być ona wydawana osobom posiadającym obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub status bezpaństwowca w jednym z tych krajów.
Rząd stwierdził, że po ponad 10 latach stosowania ustawy o Karcie Polaka stała się ona ważnym instrumentem, który pomaga Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z naszym krajem. Wobec tego podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu oddziaływania ustawy na cały świat, aby objąć jej regulacjami każdą osobę polskiego pochodzenia oraz wszystkie środowiska polonijne.
W związku z tym zmieniono także nazwę organu rozpatrującego odwołania od decyzji o przyznaniu, przedłużeniu ważności i unieważnienia Karty Polaka. Zamiast doczasowej Rady do Spraw Polaków na Wschodzie funkcjonować będzie Rada do Spraw Polaków na Obczyźnie.
Projektodawcy przekonują, że w 2019 r. zadania związane z realizacją ustawy przez poszczególne podmioty powinny być wykonywane w ramach już przyznanych środków budżetowych. Dopiero pierwsze miesiące obowiązywania znowelizowanych przepisów mają bowiem pozwolić na przybliżone oszacowanie zainteresowania przyznaniem Karty Polaka oraz poziomu korzystania z poszczególnych uprawnień przysługujących jej posiadaczom. Ma to pozwolić na odpowiednie ukształtowanie budżetów poszczególnych instytucji na rok 2020.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd